musictheorynet
זהו את הצלילים במהירות - מפתח סול למתחילים‏ הוראות
musictheorynet
זהו את הצלילים במהירות - מפתח פה למתחילים‏ הוראות
musictheorynet
זהו את הצלילים במהירות - מפתח סול למתקדמים -עם קוי עזר‏ הוראות
musictheorynet
זהו את הצלילים במהירות - מפתח פה למתקדמים -עם קוי עזר‏ הוראות
musictheorynet
זהו את הצלילים במהירות - מפתח דו - טנור‏ הוראות
musictheorynet
זהו את הצלילים במהירות - מפתח דו אלט‏ הוראות
musictheorynet
תרגול אותיות לנגינה הוראות
musictheorynet
משחק שמיעה לזיהוי מקצבים‏ הוראות
musictheorynet
אוסף פעילויות תיאוריה נוספות‏ הוראות
מקרא צבעים
אדום - תרגול ידע תיאורטי
לבן - פיתוח שמיעה מוסיקלית
ורוד - הכרת כלי נגינה
תכלת - בניה מתוים
musictheorynet
אוסף פעילויות תיאוריה נוספות‏ הוראות
musixcool
קריאת תוים בדו,רה,מי הוראות
בחזרהבחזרה למסך שממנו באתםלתכנית הלימודים בתיאוריה
תנאי השימוש
2011© .נדב דפני. כל הזכויות שמורות