להתחלה

לייפציג

מקומות מוסיקליים
ארכיון מנדלסון - ליד הספריה הלאומית הפרוּסית
קברו של באך - כנסיית סט. תומאס
כנסיית ניקולאי בה הושמעו יצירות שונות לראשונה - יוהנס פסיון
ארכיון באך ומוזיאון בבית בוהס
בית הולדתו של ואגנר
העיר לייפציג כיום
כנסיית ניקולאי
כנסיית תומאס


באינטרנט

אנשי לייפציג


באך


ואגנר


מנדלסון

סימפונט - מאת נדב דפני