המאה ה-20 יצרה זרמים מרתקים גם בציור

קודםלהתחלההבא

זרמים במאה ה-20

תקופת השיא: המאה ה-20
צורה: כלית וקולית


הפעל

***
האזן
***
תקופה
***
מילון
***
אינטרנט


אלבן ברג


מלחינים בולטים


שנברג


שטוקהאוזן***
משהו כמו
4:33


פרוייקט

להתחלה

סימפונט - מאת נדב דפני