משחק ותרגול זיהוי מרווחים בשמיעה

Intervals Recognition

!!!ברוכים הבאיםהביתה - לתפריט ראשי
הביתה
התוים world
התוים
Ear development and theory drills
תרגילים
Intervals שיעור
שיעור