מרכז תקשורת הביתה - לתפריט ראשימוסיקה ואמנות כלי הנגינה תקופות וזרמים במוסיקה צורות מוסיקליות יום יום חג הומור מוסיקלי מילון מוסיקלי מאגר היצירות המלחינים הגדולים עולם מוסיקלי
מוקד עזרה
למסך הקודם לתפריט למסך הבא

מרווחים

המרחק בין שני צלילים נקרא - מרווח.‏מרווח יכול להיות מנוגן כשהצלילים מנוגנים בו-זמנית - זהו מרווח הרמוני.‏
אם הצלילים מנוגנים בזה אחר זה המרווח ייקרא - מרווח מלודי.‏

מרווחים שונים קיימים. הנה כמה זוגות, לדוגמא:‏‏לפניכם המרווחים השונים (כולם יודגמו מהצליל דו):‏


פרימה - דו ודו

סקונדה קטנה - דו ורה במול

סקונדה גדולה - דו ורה

טרצה קטנה - דו ומי במול

טרצה גדולה - דו ומי

קוורטה - דו ופה

קוורטה מוגדלת או קוינטה מוקטנת - דו ופה דיאז או דו וסול במול

קוינטה - דו וסול

סקסטה קטנה - דו ולה במול

סקסטה גדולה - דו ולה

ספטימה קטנה - דו וסי במול

ספטימה גדולה - דו וסי

אוקטבה - דו ודו הגבוה ממנו

נוֹנה קטנה - דו ורה במול (באוקטבה הבאה)‏

נוֹנה גדולה - דו ורה באוקטבה הבאה
...למד עודלמד והכר אותם לעומק...‏


שפר את יכולתך לזהות מרווחים שונים בשמיעה

למעלה

מיוזיקסקול© מאת נדב דפני