musictheorynet
מהו הסולם?‏ הוראות
musictheorynet
מהו האקורד?‏ הוראות
musictheorynet
מהו המרווח?‏ הוראות
musictheorynet
קריאת תוים באותיות הוראות
musixcool
קריאת תוים בדו,רה,מי הוראות
musictheorynet
שמיעה סולמות הוראות
musictheorynet
שמיעה אקורדים הוראות
musictheorynet
שמיעה מרווחים הוראות
musixcool
שמיעה אקורדים א'‏ הוראות
net4music
קצב ואקורדים הוראות
eMusicTheory
בניית סולמות הוראות
eMusicTheory
בניית אקורדים הוראות
eMusicTheory
בניית מרווחים הוראות
musictheorynet
הכרת המקלדת באותיות הוראות
musictheorynet
הכרת כלי מתכת הוראות
מקרא צבעים
אדום - תרגול ידע תיאורטי
לבן - פיתוח שמיעה מוסיקלית
ורוד - הכרת כלי נגינה
תכלת - בניה מתוים
musictheorynet
הכרת הגיטרה הוראות
eMusicTheory
הכרת המקלדת בתוים הוראות
eMusicTheory
קריאה מהירה בשני המפתחות הוראות
goodear.com
שמיעה צלילים הוראות
בחזרהבחזרה למסך שממנו באתםלפעילויות למתחילים
תנאי השימוש
2011© .נדב דפני. כל הזכויות שמורות