תוכנות מוסיקה מומלצות
לבית-הספר, לקונסרבטוריון ולמוסיקאי הצעיר

Band in a Box
התזמורת שלך מוכנה!
אטיוד
פיתוח שמיעה יומי
MusicTime
עריכת תוים ידידותית
MusicShop
אולפן המידי המושלם
Miracle
המורה הממוחשב לפסנתר
Play It By Ear
תיאוריה בקלות
Rhythm Ace
פיתוח חוש הקצב
עושים מוסיקה
טרום-כלי ממוחשב

דרישות מערכת:‏

מקינטוש או פאואר מקינטוש עם חיבור מידי ומודול להשמעה עם 8 מגבייט זכרון ומערכת 7.0
מחשב 486 ומעלה עם כרטיס קול "סאונד בלסטר" ומערכת חלונות 3.11 לפחות - מומלץ חלונות 95
מחייב כונן סידירום עם מהירות כפולה לפחות - מומלץ מהירות כפול 8
מחייב אורגן או סינטסייזר המחובר בחיבור מידי למחשבהתוכנות וכל ציוד העזר ניתנים לרכישה אצל
נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית
טלפון: 08-9765651
דואר אלקטרוני:‏
dafnin@netmedia.net.il

להתחלה
סימפונט - מאת נדב דפני