מרכז תקשורת הביתה - לתפריט ראשי מוסיקה ואמנות כלי הנגינה תקופות וזרמים במוסיקה צורות מוסיקליות יום יום חג הומור מוסיקלי מילון מוסיקלי מאגר היצירות המלחינים הגדולים עולם מוסיקלי
מוקד עזרה

המילון החזותי
הצבע עם העכבר על סימן ולמד בפתקית המופיעה על משמעותוווֹלְטַה - סיום ראשון של קטע חוזר

וולטה שניה - סיום שני של קטע שחוזר פעמיים אך בכל פעם בסיום שונה

בְּרַקֶט - חובק המחבר כלים שונים בקבוצה או בסקציה משותפת

מפתחות - העליון הוא מפתח סול המשמש לתפקידי סופרן ומסמן את הצליל סול שעל הקו השני. התחתון הוא מפתח פה - מסמן תפקידי באס (נמוכים). הוא מסמן את הצליל פה שעל הקו הרביעי

סימני סולם - מופיעים אחרי המפתח ומסמנים את הסולם בו יש לנגנן. מופיעים גם במהלך יצירה, בכל תיבה בה ישנו שינוי סולם

סימן למשקל - המונה מציין את מספר הפעמות בתיבה ומתחתיו ערך הפעמה (בדוגמא זו בכל תיבה 4 פעמות של רבע)‏

סימן המציין מהיכן יש לחזור כשנתקלים בסימן חזרה‏

סניוֹ - סימן המסמן תחילתו או סופו של קטע החוזר

חמשת הקוים האופקיים הם החמשה. קוי האנך הם קוי התיבות

סימן חזרה - יש לחזור ולנגן את הקטע מהסימן ההפוך ואם אין כזה אזי מהתחלה

הפסקה מרובה - סימן המציין בפני הנגן הפסקה בת מספר תיבות - בדוגמא שכאן  3 תיבות הפסקה

התחלת החלק המסיים (הקוֹדָה) - סיום היצירה

התחלת החלק המסיים (הקוֹדָה) - סיום היצירה

סוף. בדרך כלל במקרה בו הסוף הוא לאחר קפיצה מהתחלה או מסימן

קוי סיום - מסמנים את סוף היצירה

קפיצה לקודה המסיימת

דה קאפו - חזור להתחלה

דה קאפו אל קודה - מהתחלה עד לקפיצה לקודה

דה קאפו אל פינה - מהתחלה ועד לסיום הרשמי המצויין בפִינה

דל סֶניו - לך לסימן (סֶנְיוֹ)‏

דל סניו אל קודה - קפוץ לסימן (סניו) עד לקפיצה לקודה

סימן מהירות (טמפו) המראה באיזו מהירות לבצע  את היצירה (מספר הפעמות בדקה)‏

אוטבה  אלטה - סימן לנגן  את התוים באוקטבה גבוה מהכתוב

פוקו אַ פוקו - קצת קצת (מתלווה למלה נוספת)‏

פרדנדוזי - כלה והולך - החלש והאט בו-זמנית

סימן לנשימה (בשירה) או להפסקה קלה

חובק לכלי מקלדת בעלי שתי חמשות כמו פסנתר ואורגן

לחץ דוושה (פֶּדל) של הפסנתר למטה (לנגינת צליל מתמשך)‏

אוטבה  באסה - סימן לנגן  את התוים באוקטבה נמוך מהכתוב

סימילֶה - נגן באופן דומה (להוראה הקודמת)‏

פרמטה - סימן לשהיה על הצליל יותר מהאורך המקובל

ארפגיו - נגן אקורד בפירוק (צליל אחרי צליל)‏

פיאנו פיאניסימו - נגן חלש ביותר

התקף מיד. המשך לקטע הבא ללא הפסקה. אטקה = התקף וסוּביטו - מיד

אספרסיבו - נגן בהבעה

טרנקווילו - שקט, שליו

פרמטה - סימן לשהיה על הצליל יותר ממישכו הרגיל

דולצה - נגן במתיקות וברוך

לגטו - יש לנגן או לשיר בצלילים מחוברים וללא הפסקה ביניהם

אַ-טמפו - חזור לטמפו (מהירות) המקורי (אחרי פרמטה, למשל)‏

שחרר דוושה (פדל)‏

סוטו ווצה - בלחש, בשקט רב

Legato - play or sing a group of notes without seperate attacks, very smoothly

סטקטו - יש לנגן בצלילים קצרים ונפרדים זה מזה

קרשנדו - נגן בעוצמה הולכת ומתגברת בהדרגה

דימינואנדו - נגן בעוצמה הולכת ופוחתת בהדרגה

ריטרדנדו - האט את הטמפו בהדרגה

ריטרדנדו - האט את הטמפו בהדרגה

אצלרנדו - האץ בהדרגה

לגיירמנטה - נגן בקלות, בקלילות

קרשנדו - נגן בעוצמה הולכת ומתגברת בהדרגה

קרשצ'נדו, דימינואנדו - נגן בעוצמה הולכת ופוחתת בהדרגה

גרוּפֶּטוֹ - קבוצת צלילים מקושטים

גרוּפֶּטוֹ - קבוצת צלילים מקושטים

טריל - סילסול - נגינה מהירה של התו והתו הדיאטוני הסמוך לו מלמעלה

מורדנט - קישוט - נגינה מהירה של התו והתו הסמוך לו מלמטה

טריל - סילסול - נגינה מהירה של התו והתו הדיאטוני הסמוך לו מלמעלה

מורדנט - קישוט - נגינה מהירה של התו והתו הסמוך לו מלמטה

טריל - סילסול - נגינה מהירה של התו והתו הדיאטוני הסמוך לו מלמעלה

צלילים עיליים (הרמוניקס) - להפיק בכלי מיתר באמצעות פריטה חלשה

סטקטו - יש לנגן הצליל קצר

משיכת קשת למעלה (בכינור וכלי קשת)‏

משיכת קשת למטה (בכינור וכלי קשת)‏

ספורצנדו - נגן מודגש

פורצנדו - נגן עם הדגשה פתאומית

פורטה-פיאנו - נגן חזק ואחר-כך חלש

ספורזָטו - בהדגשה, בכוח

פיאנו-פיאניסימו - נגן חלש ככל האפשר

פיאניסימו - נגן מאד חלש

פיאנו - נגן חלש

מצו-פיאנו - נגן די חלש

מצו-פורטה - נגן די חזק

פורטה - נגן חזק

פורטיסימו - נגן חזק מאד

פורטה-פורטיסימו - נגן חזק ככל האפשר


לראש הדף

מיוזיקסקול© מאת נדב דפני