למסך הקודם
מצרים העתיקה
למסך הבא


3 women musicians plays ancient lute, flute and harp, a tomb painting, Egypt (The Metropolitan Museum of Art, New York)Egyptians play the harp, lute, double oboe and lyre (c. 1420-1411 B.C.) tomb painting in Veset

האמנות במצרים העתיקה

מטרת הציור בתקופה זו אינה היופי אלא השלימות. חשובה הצגת המציאות באופן השלם ביותר ולא מנקודת מבטו של האמן. אין התייחסות לזוית המבט המסויימת של הצייר ולכן הדמויות מצוירות בו זמנית גם מהצד וגם מלפנים, ללא מגבלות של התאמת הציור לנראה במציאות. המטרה היא להראות כל דבר מהזוית בה הוא נראה בצורה האופיינית ובבהירות הרבה ביותר.‏

החוקים בציור מצרי חמורים ביותר ויש להנציח בציור דיוקנאות, למשל, את החשוב ולא את הדיעה החולפת. המקוריות של האמן אינה חיונית ואפילו פסולה. האמנות ואדריכלות הפירמידות משרתות את האדון ומלוות אותו לחיי נצח כשהוא מת. גם המוסיקה של הזמן העתיק שירתה מטרות שונות ובדרך כלל לא נוגנה לשם מוסיקה.‏

פעילויות ברשת
Write Your Name in Hieroglyphs
Draw like an egyptian
Ancient Egypt Coloring Book
Write like a Babylonian
לתפריט מוסיקה ואמנות
פרוייקטים לתלמידים
פרוייקטים
מצא עוד באינטרנט
ברשת
על התקופה במוסיקה
במוסיקה
לתפריט ראשי
הביתה
מיוזיקסקול© מאת נדב דפניאודות התכנית