למסך הקודם
יוון העתיקה
למסך הבא


Greek sculpture showing a girl plays the Aulos (460-470 BC) in Museo Nazionale, RomeA tibia player (470-80 BC) detail from wall painting in the tomb of the Leopards, Tarquinia,Musicians playing Lyre & Aulos (6 century BC) Cave paintingהאמנות ביוון העתיקה

באדריכלות היוונית אין שום דבר מיותר. יש בה פשטות, עידון והרמוניה כמאפיין בסיסי. אין כאן את הגודל והרושם של המבנה המצרי. צניעות אופיינית ועיצוב קליל. המוסיקה של יוון העתיקה שירתה מטרות פולחניות וחברתיות ומודוסים (סולמות) שונים נועדו לשרת אירועים שונים (קינָה, מִשְתֶה וכדומה).‏


לתפריט מוסיקה ואמנות
פרוייקטים לתלמידים
פרוייקטים
מצא עוד באינטרנט
ברשת
על התקופה במוסיקה
במוסיקה
לתפריט ראשי
הביתה
מיוזיקסקול© מאת נדב דפניאודות התכנית