למסך הקודם
אמנות רומי
למסך הבא


Orpheus plays for the animals (c. 3rd century) MosaicRoman street musicians with small cymbals and large tympanon (frame drum) (1st century B.C.) Dioscorides of Samos, Mosaic from Villa of Cicero at Pompeii (National Museum, Athens)אמנות רומי

האמנות הרומית עניינית בעלת מטרות מוגדרות. אין בה את העידון וההרמוניה של האמנות היוונית העתיקה. לא הוקדשה בה תשומת לב לפרטים שלא מן העניין. בתקופה הביזנטית מתחיל ציור הקיר בכנסיה להיות בעל חשיבות רבה שכן נועד להזכיר ולהמחיש את סיפורי הקודש למאמינים שברובם לא ידעו קרוא וכתוב. באדריכלות נבנות הכנסיות כמבצרים: עמודים גדולים הנושאים קשתות כבדות וביניהן חומר מילוי כתקרה. החלונות והקישוטים בכנסיה מעטים. המוסיקה הדתית של תקופה זו נועדה לשירת המזמורים הדתיים והיתה קולית בעיקרה.‏

לתפריט מוסיקה ואמנות
פרוייקטים לתלמידים
פרוייקטים
מצא עוד באינטרנט
ברשת
על התקופה במוסיקה
במוסיקה
לתפריט ראשי
הביתה
מיוזיקסקול© מאת נדב דפניאודות התכנית