מרכז תקשורת הביתה - לתפריט ראשימוסיקה ואמנות כלי הנגינה תקופות וזרמים במוסיקה צורות מוסיקליות יום יום חג הומור מוסיקלי מילון מוסיקלי מאגר היצירות המלחינים הגדולים עולם מוסיקלי
מוקד עזרה
קודם להתחלה הבא

התפתחות כתב התוים

איך הכל התחיל?...‏

בימי קדם הועברו הסיפורים, כמו גם הלחנים והשירים, מאב לבן.‏

המצאת הכתב הביאה לפריצת דרך בשימור הידע. המצאת הכתב מנעה את השיכחה וההסתמכות על זיכרונם של בני-אדם.‏

התוים הם הכתב המוסיקלי באמצעותם ניתן לשמר את המוסיקה באורח מדוייק המאפשר שיחזור שאינו נתון לחסדי הזיכרון האנושי.‏

שמות התוים

שיטות עתיקות לרישום מוסיקה השתמשו באותיות לטיניות. באנגליה וגרמניה משתמשים, עד היום, בשיטת האותיות שמקורה עוד בתיווי הרומי והיווני המתבסס על האותיות הלועזיות.‏‏

עולם המוסיקה ברובו העדיף להתבסס על שמות התוים שנתן הנזיר הנוצרי גווידו ד'ארצוThe statue of Guido d'Arezzo in Arezzo, Italy (995-1050) על פי מילות ה"המנון ליוחנן המטביל"Notes of Guido's Hymn to St. John the Baptist;.‏ בשיר החלה כל שורה בצליל אחר הסולם, על פי הסדר. גווידו לקח את ההברה הראשונה בכל שורה וקרא לצליל בשמה (אוּט, רֶה, מִי...).‏

The Guidonian hand the example of Guido's solmization syllables. Guido of Arezzo Proposed ut, re, mi, fa, sol, la to help singers remember the six first tones. They derived from a hymn text (probably from the year 800) that Guido set to music.
גווידו ד'ארצו כמורה דגול
היד "הגווידויאנית" המפורסמת, שבעזרתה לימד ואימן את תלמידיו לשירה. כל מקום על כף היד
מסמל תו: המורה מסמן ומצביע על המקום והתלמיד שר את הצליל.

כתב התוים

סימון התוים הקדום ביותר במערב התבסס על הנוימות (neume) של הכנסיה הנוצרית. הנוימה מתבססת על טעמי המקרא שלנו. כמוהם, הנוימה אינה מתארת צליל בודד אלא ניגון בעל מספר צלילים. אין בנוימות ביטוי למֶשֶך הצלילים, שכן היו מסומנות מעל לטקסט שעל פיו נקבעו אורכי הצליל.‏

תוים מהמאה ה-11 - נוימות כתובות על קו בודד.

.סימני משך מעל לתוי החמשה

בשלב הבא נוצר הצורך להראות את גבהי הצלילים ואז סומן קו בודד שמעליו ומתחתיו סומנו תוים בודדים בצורה מרובעת. אך מהר מאד נוספו קוים נוספים ומערכת הקוים בזמנו של גווידו ד'ארצו כללה 4 קוים. מערכת כזו נמצאת בשימוש עד היום במוסיקה הכנסייתית.‏במוסיקה החילונית המשיכו בפיתוח שורת התוים עד שהגיעו למערכת בת 5 קוים היא החמשה.‏


המערכת של החמשה הגדולה כוללת שתי חמשות שביניהן התו דו:‏

היו גם נסיונות לחמשות בעלות 6 קוים. לדוגמא, תוי הקנון העתיק "הקיץ בא"Listen to the round Sumer is icumen in in 6 parts‏; מהמאה ה-13:‏

Sumer is icumen in (1250) infinite canon for 4 voices (London, British library)


סימון משך

במוסיקה העתיקה לא סימנו התוים את משך הצלילים שכן המקצב נקבע על ידי הטכסט. לאחר נסיונות שונים פותח הכתב המנזוּראלי (המדוּד) בו לכל משך הוקצה סימן משלו:‏

מהכתב המנזוראלי נוצר, לאחר שינויים ופיתוחים שונים, כתב התוים וסימני המשך בני ימינו:‏


תוים בכתה ידו של יוהאן סבסטיאן באך

ישנן צורות תיווי מיוחדות לתופים וכלי הקשה:‏

תוים במאה ה-20

במוסיקה של המאה ה-20 נוצרו שיטות תיווי חדשניות, שהביאו לידי ביטוי את מגוון דרכי היצירה ושבירת המוסכמות המוסיקליות של התקופה החדשה. ליצירות מוסיקה אלקטרונית, לדוגמא, מוגשים תרשימי זרימה ושרטוטים אלקטרוניים כאמצעי לשימור והעברת רישום היצירה. שיטות התיווי החדישות מביאות בחשבון את העובדה שלעיתים יכולת השיחזור המדוייק של היצירה אינה קיימת עוד ופילוסופית גם אינה צריכה להתקיים.‏

תוים ומחשבים

שיטות הרישום והתיעוד החדישות שמציעה הטכנולוגיה, כיום, מאפשרות לכל אחד מאיתנו לרשום תוים באיכות שבעבר היתה שמורה רק לרושמי התוים המומחים.‏

תוכנות מחשב חדישות מאפשרות לרשום, בקלות ובאיכות, מתוים לנגנים ועד לפרטיטורות וספרי מוסיקה מקצועיים. בנוסף לקלות הכתיבה בהן, תוכנות אלו מאפשרות לשמוע את הכתוב בתוים, לבצע שינויי גובה (טרנספוזיציה) ולרשום את התוים בנגינה על אורגן המחובר למחשב באמצעות חיבור מידי (MIDI).‏

תכניות לכתיבה ועריכה של תוים
MIDI תוכנות להקלטה של
למעלה