מרכז תקשורת הביתה - לתפריט ראשימוסיקה ואמנות כלי הנגינה תקופות וזרמים במוסיקה צורות מוסיקליות יום יום חג הומור מוסיקלי מילון מוסיקלי מאגר היצירות המלחינים הגדולים עולם מוסיקלי
מוקד עזרה
למסך הקודם לתפריט למסך הבא

טמפו, מקצב ומשקל

טמפו (מיפעם)‏ - מהירות

The Lute Player (c. 1596) by Michelangelo Merisi da Caravaggio, The Hermitage, St. Petersburg

כמו לאדם שליבו פועם, לכל מנגינה יש דופק שמהירותו מוגדרת.‏

מוסיקה יכולה להיות מהירה או איטית. הוראות הנגינה מובעות במילים. לדוגמא תוכל ללחוץ על כל הוראה ולשמוע את המטרונום מקיש במהירות הדרושה. חשוב לציין כי המהירות יכולה להיות שונה מעט מביצוע לביצוע ומנגן אחד לשני.‏

לחץ על המטרונום כדי לנסות מהירויות שונות


במעבדת הניסויים במנגינה תוכלי לשמוע את ההמנון הלאומי מנוגנת במהירויות שונות

מקצב - משכי הצלילים

לכל צליל משך משלו. בכל מנגינה יהיו צלילים ארוכים וקצרים. כתב התוים מאפשר לציין את אורכו של כל צליל.‏

נניח שהפעמה שלנו (פעמה היא יחידת דוֹפֶק אחת) היא רבע. שורת צלילים זהים שאורכם פעימה אחת תיראה ותישמע כך:‏‏

ניתן לשלב גם הפסקות של רבע:‏

‏‏ויש גם צלילים שמישכם שמינית - שניים כאלו נמשכים פעמה אחת:‏‏

בלחיצה על טבלת מישכי הצלילים תוכל להכיר משכים נוספים המשמשים בכתב התוים:‏


משקל - מחזוריות הפעימות המודגשות והקלות

במנגינות שונות ניתן להרגיש שישנם צלילים מודגשים לעומת צלילים קלים יותר. זהו המשקל על פיו מסודרים קוי התיבה שכן תמיד אחרי קו תיבה תבוא הפעמה המודגשת.‏

במשקל זוגי כל פעמה ראשונה מבין שתיים - מודגשת

לדוגמא ההומורסקה מספר 1, אופוס 101 מאת דבוז'אק

במשקל משולש כל פעמה ראשונה מבין שלוש - מודגשת

דוגמא ואלס של שופן

במשקל מרובע כל פעמה ראשונה מבין ארבע - מודגשת

דוגמא מתוך "מפצח האגוזים" של צ'ייקובסקי

יש גם משקלים המבוססים על פעמות של שמינית כמו 6/8

קטע מתוך "מולדבה" מאת סמטנהיהיו אף מקרים בהם יתחלף המשקל במהלך היצירה פעמים מספר כמו בדוגמא הבאה של מוסורגסקי מתוך "תמונות בתערוכה":‏

דוגמא מתוך "תמונות בתערוכה"‏

למעלה

מיוזיקסקול© מאת נדב דפני