הסוויטה מקורה בריקודי עמים

קודםלהתחלההבא

סְוִויטָה

והבארוק תקופת השיא: הרנסאנס
צורה: כלית


הפעל

***
האזן
***
תקופה
***
תרשים
***
מילון
***
אינטרנט


האזן לריקודי סוויטה
***
אלמנד
***
קוּראנט
***
סאראבנד
***
ג'יג

מלחינים בולטים


באך


טלמן


הנדל


פרוייקט

להתחלה

סימפונט - מאת נדב דפני