*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
***

צורה ויצירה


שיר
יצירותלהתחלה

סימפונט - מאת נדב דפני