*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

מהתנ"ך: "...בכלי נבלים ובכינורות...במצילתיים משמיע...בחצוצרות תמיד לפני ארון ברית-האלוהים" (דברי הימים א', ט"ז, 5-6)‏

כלי הנגינה

להתחלה

בחסות ובתמיכה של חברת ימהה

סימפונט - מאת נדב דפני