*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
***

מהתנ"ך: "...יובל הוא היה אבי כל תופש כנור ועוגב" (בראשית ד', כ"א)‏

קודםלהתחלההבא

כלי מקלדת

כלים שונים אינם חברים קבועים בתזמורת הסימפונית אלא משתתפים מעת לעת בביצוע יצירה בה דרש המלחין את
שיתופם.‏
הפסנתר, הנבל והסקסופון הם כמה דוגמאות של כלים מצויינים המזומנים לביצוע יצירות עם התזמורת.‏

פסנתרעוגב, אורגן

אורגן חשמלי



צ'מבלו

אקורדיון

סינטסייזר




להתחלה

סימפונט - מאת נדב דפני