*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
***

המילון החזותי
הצבע על סימן בעזרת העכבר ולמד בתחתית המסך על משמעותו


להתחלה

סימפונט - מאת נדב דפני