מרכז תקשורת הביתה - לתפריט ראשימוסיקה ואמנות כלי הנגינה תקופות וזרמים במוסיקה צורות מוסיקליות יום יום חג הומור מוסיקלי מילון מוסיקלי מאגר היצירות המלחינים הגדולים עולם מוסיקלי
מוקד עזרה
למסך הקודם לתפריט למסך הבא

תוים וגבהי הצלילים

A 12th century musician, National Portrait Gallery, London

בעבר היתה מוסיקה עוברת מאב לבן ונלמדת על-פה. מאז, הומצא כתב התוים והוא מסייע ברישום המוסיקה והעברתה מהמלחין למבצע. גובה הצליל מסומן במיקום התו על החמשה

לפניך החמשה - השורה בת 5 הקוים שעליה נכתבים התוים:‏

החמשה המוסיקלית

לפניך החמשה - השורה בת 5 הקוים שעליה נכתבים התוים:‏

המפתחות

כל מפתח מראה את גובהו של צליל מסויים (ועל שמו הוא גם נקרא) ולפי סימונו של צליל זה יכול הנגן לזהות את התוים האחרים במפתח.‏‏

כל מפתח משמש לאיזור אחר של צלילים (רגיסטר).‏


מפתח סול

המפתח משמש להוראת גובה הצלילים. על פיו נדע מהו הצליל שמסמן כל תו. מפתח סול מראה את התו סול על הקו השני.‏

מפתח זה משמש בדרך כלל לכתיבת תפקידים גבוהים כגון שירה של נשים וכלי נגינה גבוהי-צליל.‏


לפניך התוים הראשונים במפתח סול:‏שפרו את הידע שלכם בתוים

מפתח פה

והתוים במפתחות האחרים:‏

מפתח הבאס - מפתח פה - משמש לכלים נמוכים ולשירת תפקידים גבריים (שקולם נמוך):‏
מפתח דו


מפתח הטנור - מפתח דו שהוא נדיר יותר:‏

מפתחות ושכנות טובה

המפתחות, למעשה, מציגים איזורי צלילים סמוכים.‏

הביטו בכל התוים ברצף החמשות הכולל את מפתחות סול ופה:‏

למעלה

מיוזיקסקול© מאת נדב דפני