מרכז תקשורת הביתה - לתפריט ראשי מוסיקה ואמנות כלי הנגינה תקופות וזרמים במוסיקה צורות מוסיקליות יום יום חג הומור מוסיקלי מילון מוסיקלי מאגר היצירות המלחינים הגדולים עולם מוסיקלי
מוקד עזרה

מהתנ"ך: "הסר מעלי המון שיריך וזמרת נבליך לא אשמע" (עמוס, ה', כ"ג)‏

למסך הקודםלתפריטלמסך הבא

כלי פריטה

משפחת כלי הפריטה

רוב כלי הפריטה מצויידים בקוי-איצבוע ובכולם מיתרים עליהם פורטים. להפקת הצליל לוחץ הנגן את אצבעו על קו-איצבוע ומקצר את חלק המיתר עליו הוא פורט. כך, בלחיצה על מקומות שונים, הוא מפיק צלילים בגבהים שונים.‏

במשפחה נכללים כלים כמו הגיטרה, הלירה, הנבל, הלאוטה, הבלללייקה, הציטריון, המנדולינה, הבנג'ו, היוּקֶלֶלֶי והסיטאר ההודי.‏


מהתנ"ך: "ויעש המלך את עצי האלמוגים מסעד לבית ה' ולבית המלך, וכינורות ונבלים לשרים" (מלכים א', י', י"ב)‏


למעלה

מיוזיקסקול© מאת נדב דפני