צורה תלת-חלקית
למסך הקודםלתפריטלמסך הבא
התקופה ------ בארוק

מלחינים


שופן


מנדלסון
'The Concert' (c. 1530) in Schloss Rohrau, Graf Harrach'sche Familiensammlung, Vienna - probably A clone of Concert of Women (1530-40) master of Female Half-length, The Hermitage, St. Petersburg
צורה תלת-חלקית
צורה בת שלושה חלקים: חלק פותח ובו הנושאים העיקריים, חלק ב' המפתח אותם וחלק א' החוזר לסיום. צורה זו של חלק א' החוזר היא צורת שיר אופיינית מהזמן העתיק ומשירי המינזינגרים במאה ה-12 ועד לאריה - השיר האופראי.‏
גם בצורת הסונטה, שהסימפוניות והסונטות כתובות בה, בנוי פרק המינואט בצורה תלת-חלקית (מינואט-טריו-מינואט).‏
הצורה התלת-חלקית עשו שימוש גם ביצירות לפסנתר, במאה ה-19, כגון ה"שירים ללא מילים" של מנדלסון והנוקטורנים והואלסים של שופןEtude in Gbm, Op.10 No.5 'Black Key' - Chopin, ובפרקים האיטיים בסונטות, סימפוניות וקונצ'רטי רבים.‏


דוגמאות לצורה תלת-חלקית

Play...
אטיוד בסול במול מינור אופוס 10 מספר 5 "קליד שחור" מאת שופן
Play...
סיציליאנה מתוך "פליאס ומליסנד" מאת גבריאל פוּרה


Xtend

מאגר היצירות
האזנה

תקופות בהן הצורה היתה בשימוש רב
תקופה

תרשים (סכימה) המתאר את הנושא
תרשים

מילון מוסיקלי
מילון

מצא אתרי אינטרנט בנושא
אינטרנט

פרוייקטים לתלמידים
פרוייקטים

מצא הכל בקלות
מצאנים
WWW
מצא אתרי אינטרנט בנושא
אתרים
מצא באינטרנט קבצי צליל בנושא
אודיו


למעלה

מיוזיקסקול© מאת נדב דפני